onsdag 13 mars 2013

Mobbing - rikta energin år rätt håll!

Jag läser reportage om att en ung tjej tagit livet av sig på grund av mobbing, nätmobbing.  Den som skriver tycker att skolan ska ta mer ansvar. Trakasserier har blivit vardag. Skolan har varit stökig och det har varit täta rektorbyten. Men ska skolan behöva ta hela ansvaret för att barn och ungdomar mobbar varandra?

Vad gör media? Hur många mobbingprogram sänds på bästa sändningstid då vuxna sitter tillsammans med sina barn och skrattar och hånar de som inte lyckas i Robinson, Big Brother, Farmen med flera? Har media något ansvar? Jag hörde om en förälder som blev arg på läraren för denne inte ringde hem och väckte eleven så de försovit sig. Har föräldrar något ansvar för vad barn och ungdomar gör?

Föräldrar kan anmäla att det sker mobbing och uppleva att skolan inte gör något. Kanske gör de inget eller så har de enskilda samtal med elever, arbetar med temat mobbing i klassrummen och har informationsdagar för föräldrar om nätmobbing, men det kanske inte märks tillräckligt tydlig och snabbt.

Jag vet att skolan i det här fallet har två rektorer som har handlat snabbt och omsorgfullt. Både elever och föräldrar har fått stöd efter den tragiska utgången.

Har vi ett attitydproblem i hela samhället? Vad sker på våra arbetsplatser och vad sker bland dem som är arbetslösa och långtidsjukskrivna? Vuxna mobbar andra vuxna och barn. När barn ligger på kvällarna och lyssnar på hur de vuxna bråkar är det ofta inga vackra ord som sägs.
Vi är en del av detta allihop. Det finns knäppgökar bland lärare, rektorer, journalister, bland barn och vuxna i alla åldrar och yrkeskategorier. Samhället är du och jag, oavsett ålder, kön, etnicitet. 

"Kraften som finns inom oss kan bli konstruktiv och positiv hos alla om den bara får möjlighet att riktas åt rätt håll”. Så uttryckte sig Anders Carlberg som startade Fryshuset och som ofta hamnade i blåsväders för ungdomars skull. Hur riktar vi vår energi år rätt håll?

Nu riktar jag mig till media. Visa fler feelgood filmer, nyheter om människor som gör goda saker för andra människor och projekt för fred och jämlikhet som lyckas på bästa sändningstid. Och vi alla kan
uppmuntra alla lärare, rektorer, fritidsledare som gör ett fantastiskt arbete för att rikta kraften åt rätt håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar