onsdag 21 maj 2014

Demonstrera eller ignorera

Ska man aktivt vända ryggen till det man inte tycker om eller bara ignorera? I morgon kommer Jimmy Åkesson och ska tala för Sverigedemokraterna. På ett trettiotal platser i Sverige har folk kommit dit men vänt ryggen till. En tyst demonstration för att visa ett avståndstagande för Sverigedemokraternas politik. Folk kommer, men vänder ryggen till. Vilken effekt får det? Sverigedemokraterna får uppmärksamhet för att demonstrationerna sker. Ger det styrka till dem eller ger det styrka till alla som vill motverka rasismen i vårt samhälle? Det finns många som känner ett behov av att visa vad de tycker, men hur?

Nu finns det många unga politisk aktiva som engagerar sig. För mig betyder det att det finns hopp för framtiden. Jag vill stödja de unga engagerade som kämpar mot hatbrott och rasism. Det är inte ett självklart ställningstagande. När jag tänker på deras människosyn och hur vårt samhälle kan utvecklas så känner jag att jag måste visa min åsikt. Hur tänker du?onsdag 14 maj 2014

Ja, Nej eller Kanske?

Kommer ni ihåg när ni var små och man var smått förtjust i den där pojken/flickan i klassen och man inte riktigt vågade säga det till dem? Man lämnade då en lapp på deras bänk, i skåpet eller i deras väska där det stod liknande
Sedan så blev man äldre och vågade ställa frågan själv "får jag chans på dig?".
Min fråga är nu när man har blivit äldre så känns det som om att det bara är mycket förspel och för mycket förvirring. Vad hände? När blev den frågan egentligen så tabu?

/Isabelle
Konsten att välja det som är bäst

Hörde att en femtedel av alla EU-politiker har fascistiska drag? Är det verkligen sant? Vart ska det sluta, om vi inte lyckas rösta bort dem? Hur ska jag kunna välja det som är bäst för mig, mänskligheten, djuren och naturen? Jag lyssnar på politikerna som för fram sina argument inför EU-valet. Ibland märker man vilken ideologi som ligger bakom och ibland blir det bara rörigt. Hur ska jag rösta för att kvinnor ska får göra abort, få begära skilsmässa, för att barn kvinnor, romer, asylsökande, ja alla, ska få leva med yttrande- och åsiktsfrihet och ha en bostad, få utbildning och leva ett gott liv?  
Dags att se vilka ideologier som verkligen ligger bakom olika uttalanden!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

onsdag 7 maj 2014

Barnen är levande sköldar i vår "civiliserade" värld

Har precis läst Barnrättskommitténs kommentarer på Israels rapport utifrån Barnkonventionens artiklar. Vad är det för ociviliserad värld vi lever i? De palestinska barnen hämtas mitt i natten av soldater, får ögonbindel och bindlar om händerna. De förs bort och utsätts för både fysiskt och psykiskt våld, huvudet i säck, tortyr, begränsad tillgång till toalett, mat och vatten. De som lever med sina föräldrar lever i rädsla att soldaterna ska komma, att deras hem ska förstöras. Har hemmen förstörts och de letar byggmaterial kan soldaterna skjuta dem. De lever långt ifrån barnkonventionens mål att alla barn ska ha rätt att behandlas lika oavsett kön, hudfärg, handikapp, barnens rätt till liv och utveckling att barnen ska få vara delaktiga och bli hörda i frågor som angår dem, att beslut ska fattas utifrån barnens bästa. Barnen har rätt till skydd mot väpnade konflikter, ekonomiskt utnyttjande, rätt till sin egen kropp, rätt att vara barn. De palestinska barnen Har inget skydd alls. Föräldrar som försöker skydda dem är maktlösa mot soldaterna. Barnen använd som mänskliga sköldar och medlare. Vad är detta för värld vi lever i? Och vilka konsekvenser ska detta våld på vår framtid - barnen - leda till?
Jag var på västbanken för drygt 20 år sedan och de bad oss att berätta vad som sker. Idag finns det många som är  där via internationella hjälporganisationer och rapporterar vad som sker. I barnrättskommitténs rapport står det svart på vitt om de kriminella handlingarna som sker mot barnen. Läs http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-ISR-CO-2-4.pdf
Vad kan vi göra? Sprida fakta för att trycket ska bli så starkt att de tvingas sluta.