onsdag 16 oktober 2013

Tron på vetenskapen är en tro på Gud?

Ska man tro på det som står i bibeln bokstavligt eller som förklarande metaforer? Heliga skrifter i olika religioner, ska man se på dem som något mer är berättelser om hur vi människor fungerar och en ledning för hur vi ska leva? De är skrivna av människor som är/kan vara inspirerade av Gud.

Människan är skapad av Gud till Guds avbild och likhet. Eller har hon blivit degraderad från att ha varit skapelsens krona till att vara en art bland andra arter? Forskningen kartlägger i detalj människans uppkomst och forskning som handlar om det unika hos människan, tänkande, språk, samarbete, medvetenhet, teknik. Skillnaderna mellan människan och schimpansen är inte så stora.

Gud är en kraft om satt igång skapelsen och sedan inte ingriper i vad som sker, en deistiskt Gud.
Gud ingriper i det som sker genom människor som väljer att göra Guds vilja.
Gud ingriper genom de bibliska undren och bryter naturlagarna i den skapelse Gud själv skapat.

Om Gud inte ingriper i världen blir det ingen konflikt med vetenskapen.
Vetenskapen förklarar bara de fenomen som kan iakttas. Vi måste acceptera att allt liv är besläktat med vartannat och går tillbaka till samma ursprung. Men det går inte att hitta vetenskapliga bevis på hur allting började, varför vi är här, vad meningen med livet är och vad som händer efter döden.
Om man inte förväntar sig att bibeln är  svaret på alla livets frågor kan både naturvetenskapen, filosofin, religionen och litteraturen ha en berättigad plats i människans sökande efter mening.

Jesus var både Gud och människa och visar att Gud finns med i det som sker här på jorden.
Eller var Jesus en klok människa som många andra, profeterer och människor med helande händer?Lidandet, kärleken, maktlösheten, rädslan och det onda visas i berättelser.

Kreationister, bokstavligt skapelsetroende, accepterar inga vetenskapliga förklaringar till livets uppkomst utan endast Bibelns version av vad som hände. De kan inte kombineras sitt sätt att se på livets utveckling med Charles Robert Darwin som säger att vi människor har utvecklats från aporna genom naturliga urval. Biologen och ateisten Richard Dawkins menar att de biologiska insikterna utesluter all tro på en allsmäktig och god skapare. De som förespråkar Intelligent design är av uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar.

Vi vet inte, allt är en tro, men tron på Gud eller vetenskap ger oss ett sammanhang. Ett sammanhang som ger oss en plats i tillvaron och som är något att luta oss emot när livet gungar.

onsdag 9 oktober 2013

Bry dig inte!...eller jo, fast på ett annat sätt


Det börjar tidigt, "Kan själv!" eller "Vill själv!". Vid den tidpunkten blir många föräldrar trotsiga och svarar: "Nej det kan du inte!" eller "Nej sluta nu, vi har inte tid med sånt trams" eller något liknande. Barnen blir självständiga och de vuxna blir trotsiga!
 Ett av de tydligaste exemplen på hur väl barn samarbetar är två-åringens försök att utveckla en självständig kompetens som möts av de vuxnas motvilja och trots. Barnet blir redan under loppet av några månader antingen trotsigt - och möter trots med trots - eller initiativlöst och beroende.

Jesper Juul skriver om trots. Självständigheten utvecklas så fort att föräldrarna börjar trotsa. Unga starka individer, vana vid att bli hörda. När de börjar praktisera vad vi uppfostrat dem till, då trotsar vi! Vi kommer med lösningar som vuxna, men vi ska inte det. Vi ska skapa möjligheter för ungdomar att hitta lösningar.
Bry dig inte! Så kan min son säga som är 12 år som också håller på att bli självständig. Det kan vara provocerande, men tänker jag på Juul, så måste jag lära mig att bry mig på rätt sätt.

 Begreppet trotsålder är typiskt för en makthavares beskrivning av besvärliga undersåtar. Små barn blir som ett nödvändigt led i sin utveckling allt mer självständiga och klarar sig allt bättre själva och det är bara ett totalitärt system som kan ha intresse av att problematisera denna kontinuerliga utveckling av en unik, inifrån styrd personlighet.", skriver Juul.

Fryshuset i Stockholm drivs nu under ledning av Johan Oljeqvist och han hänvisar till Jesper Juul för att visa på hur man tänker på Fryshuset. Lyssna på ungdomarna och stöd dem i alla hitta lösningar. De har hitta en massa nya lösningar på fryshuset, tillsammans med ungdomarna.

Man kan sammanfatta Jesper Juul med att:
Alla barn genomgår en självständighetsålder. Bara vissa barn utvecklar en trotsålder.
Det är upp till föräldrarna vilket det blir...

...och så gäller det väl även förungdomstiden. Vissa ungdomar stökar i sitt självständighetssökande och det är upp till föräldrar och samhälle hur vi möter deras utveckling.

onsdag 2 oktober 2013

92% av alla ungdomar får eller skapar sig jobb idag. Det finns hopp.

Många unga oroar sig för att de inte ska få jobb. Inte blir det bättre av att man i media hela tiden talar om att 25 % av alla ungdomar är arbetslösa. vad får man för hopp om framtiden då? Vilka drömmar och visioner dyker då upp i fantasin och ger styrka att kämpa vidare i skolan?

92 % av alla ungdomar får jobb, eller skapar sig jobb, idag. Man är arbetslös en tid men det finns möjligheter.

Lyssnade på Fryshusets VD, Johan Oljeqvist, idag när han talade om hur Fryshuset skapar möjligheter för unga. Det krävs att vi ger förtroende och ansvar. Genon ansvar växer man. Anders Carlberg sade till hon som blev ansvarig för musikundervisningen när hon var 22 år: Det blir bra. Vi hjälper dig att växa in i kostymen.

Idag verkar det som om många arbetsgivare förväntar sig att man ska kunna allt när man börjar. Hur ska då unga men kraft och goda ideer kunna komma in i någon verksamhet och ta ansvar? Vi behöver låta människor komma in i våra företag och organisationer och hjälpa dem att växa in i kostymen och så småning om fylla upp den med kunskap och erfarenhet.

Det betyder också att vi vuxna inte ska komma med alla lösningar, för vi har dem inte. Alla unga! Hur hittar vi bra lösningar?