onsdag 7 maj 2014

Barnen är levande sköldar i vår "civiliserade" värld

Har precis läst Barnrättskommitténs kommentarer på Israels rapport utifrån Barnkonventionens artiklar. Vad är det för ociviliserad värld vi lever i? De palestinska barnen hämtas mitt i natten av soldater, får ögonbindel och bindlar om händerna. De förs bort och utsätts för både fysiskt och psykiskt våld, huvudet i säck, tortyr, begränsad tillgång till toalett, mat och vatten. De som lever med sina föräldrar lever i rädsla att soldaterna ska komma, att deras hem ska förstöras. Har hemmen förstörts och de letar byggmaterial kan soldaterna skjuta dem. De lever långt ifrån barnkonventionens mål att alla barn ska ha rätt att behandlas lika oavsett kön, hudfärg, handikapp, barnens rätt till liv och utveckling att barnen ska få vara delaktiga och bli hörda i frågor som angår dem, att beslut ska fattas utifrån barnens bästa. Barnen har rätt till skydd mot väpnade konflikter, ekonomiskt utnyttjande, rätt till sin egen kropp, rätt att vara barn. De palestinska barnen Har inget skydd alls. Föräldrar som försöker skydda dem är maktlösa mot soldaterna. Barnen använd som mänskliga sköldar och medlare. Vad är detta för värld vi lever i? Och vilka konsekvenser ska detta våld på vår framtid - barnen - leda till?
Jag var på västbanken för drygt 20 år sedan och de bad oss att berätta vad som sker. Idag finns det många som är  där via internationella hjälporganisationer och rapporterar vad som sker. I barnrättskommitténs rapport står det svart på vitt om de kriminella handlingarna som sker mot barnen. Läs http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-ISR-CO-2-4.pdf
Vad kan vi göra? Sprida fakta för att trycket ska bli så starkt att de tvingas sluta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar