onsdag 4 februari 2015

En bäver har inga problem med integration och det borde vi inte heller ha!!

Vissa saker vi gör i livet är förprogrammerade. De ligger i våra gener. Vi människor har inte lika förprogrammerade gener som djuren så ve vet inte alltid hur vi ska göra saker. Vi blir lite vilse och bildar en kultur tillsammans med de närmaste och så lever vi efter den. Flyttar vi, eller flyr, och kommer till ett nytt land med en annan kultur blir vi lite vilse. Det sätt vi brukar bete oss på fungerar inte riktigt. De andra tycker att vi är konstiga. Antingen får vi förbli konstiga eller så får vi anpassa oss och lära om för att passa in i den nya kulturen. Djur däremot ha i sina gener mycket tydligare mönster för hur de ska bete sig. De gräver på samma sätt oavsett om de är i Sverige eller Frankrike. De kan integreras snabbt eftersom beteendemönstret är detsamma hos alla bävrar. Om vi ser bakom den kultur vi lever i, vår sociala status, kön, är också vi människor lika i vårt inre. Det är ingen skillnad på varifrån vi kommer. Det är bara på ytan vi är olika. Vi har utvecklats genom uppfostran av familjen och av den kultur vi råkar leva i. Det är framforskat. Alltså kan ingen rasism finnas för vi är alla lika. Detta hörde jag Mikael Kyrkiala prata om igår kväll. Väl värt att sprida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar