onsdag 28 oktober 2015

Unga ger äldre möjlighet att ge

Ungdomarna går runt och skramlar med sina bössor, hockeypubliken är givmild. Vi samlar till Örebros kommande stadsmission. Hemlösheten ökar, och även bland unga. Ensamkommande barn behöver trygghet och sysselsättning. Världen är orättvis. Vi har det bra och vi har nu en möjlighet att dela med oss av våra ekonomiska resurser, vår tid och vårt engagemang. Just nu ger vi andra möjlighet att hjälpa. Vi sitter och tömmer bössor, räknar kontanter och pengar som kommit in via swish och Isettle. Publiken ger pengar, konfirmanderna och de unga ledarna ger av sin tid. Några av oss är på jobbet och ger av vår särskilda kompetens för at detta ska fungera. Tillsammans gör vi skillnad med våra olika resurser. Det är kul för vi får en särskild gemenskap när vi gör det här tillsammans, säger en av de unga ledarna. Så bra det blir när vi alla gör det vi är bra på,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar