onsdag 22 mars 2017

Nätet ger plats för det goda

Vi pratar nästan bara om det onda som händer runt om ring oss och som skapar rädsla och en känsla av maktlöshet. Om vi  istället berättade om alla goda initiativ som tas bland annat på nätet, facebookgrupper för att samla in kläder, möbler mm till folk som behöver, upprop för att försvara ensamkommande barns rättigheter och så vidare, skulle vi nog få en känsla av makt. Makten att förändra och göra världen till en bättre plats, särskilt för alla som inte tillhör de privilegierade idag.
Kunskap om orättvisa strukturer behöver vi prata om för att få kunskap om vad vi behöver göra för att förändra till det bättre. Men det gäller att inte stanna i det onda och låta sig påverkas för mycket av det. Vi ska i stället påverka varandra med olika möjligheter att förändra vår värld till en bra plats att leva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar