onsdag 13 september 2017

Du är viktig, din röst är viktig, du som är över 16 år; det är kyrkoval...

Du är viktig

Din röst är viktig, nu och för framtiden

  • Vad tycker du att kyrkan ska syssla med?
  • Vad är viktigt för dig? 
  •  Vad tycker du ska prioriteras?

Samlingar för unga vuxna, föredrag, gudstjänster på söndagar och vardagar, konserter, körer, stödgrupper för sörjande, stödsamtal för på lika sätt utsatta människor, kyrkans kaféer, enskilda samtal, studiecirklar om bibel och tro, religionsdialog, ekumenisk samverkan, ekonomiskt stöd, dop, vigslar, drop-in, begravningar, konfirmation, öppen förskola, familjeläger mm?

I Örebro har vi en stadsmission som tagit över Hela människans verksamhet med RIA rådgivning i Alkohol och drogfrågor, Porten Dorkas,  ungdomskaféet Deed, och Vinternatt. Örebro stadsmission har också också startat en Second hand, crossroads mm med Svenska kyrkan som den största ekonomiska bidragsgivaren.

På söndag är det kyrkoval

Är du över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan du göra din röst hörd

Rösta på de som passar bäst in på vad du tycker. sök på svenskakyrkan.se/kyrkoval, och läs och fundera!

Du kan förhandsrösta idag, i morgon och på fredag. Läs på ditt röstkort var du kan rösta eller hör av dig till närmaste kyrka/församling.

Du är viktig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar