onsdag 7 november 2012

Förlåt - gör mig fri

Vi sårar varandra ibland medvetet och ibland helt utan att förstå varför det blev så. Jag säger en sak men du kanske hör en helt annan. Det blir bråk, men du säger förlåt. Då blir det lugn och ro igen. Jag har inte glömt. Vi minns men vi kan förlåta, lämna det för att kunna gå vidare. För att inte fastna i de gamla argumeneten och den gamla ilskan och bli bitter. Bitterheten  gnager sönder mig och dig inifrån. När jag förlåter kan jag lämna det som har hänt och börja om på nytt. Jag känner mig fri.
Jag kan välja att fortsätta att träffa den som sårat mig och satsa på att börja bygga upp relationen igen eller välja att gå vidare, lämna en situation,  relation, ett arbete.

Konflikter är chans att lära känna varandra. Vi lär oss var vi har varandra, åsikter och gamla ryggsäckar av rädla eller skam. Kan vi reda ut konflikter tillsammans kan vi åstadkomma mycket tillsammans. Vi blir starka och kan lita på varandra. Men vi behöver lyssna med hela vår själ för att förstå varandra . Jag måste tänka utanför mina egna tankebanor för att kunna se det du ser, förstå vad du upplever. Det tar tid och kraft.

Nelson Mandela satt 27 år i fängelse och tänkte. När han kom ut hade han förlåtit, han kunde arbete för att andra skulle förlåta och fick ett helt land att gå vidare på en ny väg. Jag begär inte det av mig själv eller dig. Men jag kan börja lyssna och leva mig in i din situation. Se ditt kaos som gör att du gör det du gör. Du kan se mig som jag är, med mina brister och förstå. När jag förstår blir jag inte lika arg. Jag kan se att det finns viktigare saker. Vi är olika och det är en tillgång. Vi kan hitta en ny väg tillsammans fast vi är olika, eller tack vare.
Du och jag och världen. Ditt förlåt gör mig fri att älska.
Eva-Mari

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar