onsdag 16 oktober 2013

Tron på vetenskapen är en tro på Gud?

Ska man tro på det som står i bibeln bokstavligt eller som förklarande metaforer? Heliga skrifter i olika religioner, ska man se på dem som något mer är berättelser om hur vi människor fungerar och en ledning för hur vi ska leva? De är skrivna av människor som är/kan vara inspirerade av Gud.

Människan är skapad av Gud till Guds avbild och likhet. Eller har hon blivit degraderad från att ha varit skapelsens krona till att vara en art bland andra arter? Forskningen kartlägger i detalj människans uppkomst och forskning som handlar om det unika hos människan, tänkande, språk, samarbete, medvetenhet, teknik. Skillnaderna mellan människan och schimpansen är inte så stora.

Gud är en kraft om satt igång skapelsen och sedan inte ingriper i vad som sker, en deistiskt Gud.
Gud ingriper i det som sker genom människor som väljer att göra Guds vilja.
Gud ingriper genom de bibliska undren och bryter naturlagarna i den skapelse Gud själv skapat.

Om Gud inte ingriper i världen blir det ingen konflikt med vetenskapen.
Vetenskapen förklarar bara de fenomen som kan iakttas. Vi måste acceptera att allt liv är besläktat med vartannat och går tillbaka till samma ursprung. Men det går inte att hitta vetenskapliga bevis på hur allting började, varför vi är här, vad meningen med livet är och vad som händer efter döden.
Om man inte förväntar sig att bibeln är  svaret på alla livets frågor kan både naturvetenskapen, filosofin, religionen och litteraturen ha en berättigad plats i människans sökande efter mening.

Jesus var både Gud och människa och visar att Gud finns med i det som sker här på jorden.
Eller var Jesus en klok människa som många andra, profeterer och människor med helande händer?Lidandet, kärleken, maktlösheten, rädslan och det onda visas i berättelser.

Kreationister, bokstavligt skapelsetroende, accepterar inga vetenskapliga förklaringar till livets uppkomst utan endast Bibelns version av vad som hände. De kan inte kombineras sitt sätt att se på livets utveckling med Charles Robert Darwin som säger att vi människor har utvecklats från aporna genom naturliga urval. Biologen och ateisten Richard Dawkins menar att de biologiska insikterna utesluter all tro på en allsmäktig och god skapare. De som förespråkar Intelligent design är av uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar.

Vi vet inte, allt är en tro, men tron på Gud eller vetenskap ger oss ett sammanhang. Ett sammanhang som ger oss en plats i tillvaron och som är något att luta oss emot när livet gungar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar