onsdag 26 november 2014

Bjud in lidandet och bli befriad

Uppdraget är att bereda väg för den som ska komma med fred. Adventstiden är en slags fasta som handlar om att se lidandet. Vad gör lidandet med oss? Från andra delar av världen ser vi små barn svälter och familjer som inte kan ordna så att deras barn får gå i skola. Här ser vi tiggare utanför affärerna som sitter med sina pappersmuggar. Vi har lidandet mitt ibland oss bland arbetskamrater och kanske i familjen. Det är tungt, så tungt att vi inte orkar bära allt lidande, så vi skjuter bort det för att orka, orka göra det goda. Bjuder vi in lidandet till oss, känner efter och kanske gråter en skvätt får vi kraften, kamplustan att envist kämpa. Kämpa för det goda och dela med sig till den som behöver. Att bjuda in lidandet handlar om att också bli befriad. Befriad till att göra gott. Det är att förbereda sig inför Julen och Jesu födelse. Här kan jag se att många barn är förebilder, som spontant vill ge, unga som engagerar sig och demonstrerar mot orättvisor. En god tradition vid sidan av julborden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar