onsdag 23 september 2015

Äntligen satsas på ungas psykiska hälsa?

Regeringen mörkar att 80% av hushållen kommer att förlora på budgeten, läser jag. Det vill säga att avdrag som ROT och RUT försämras och det blir högre bensinskatt. Jag undrar då vad ska dessa skattepengar användas till. Några av reformerna är: Avgiftsfri mammografi i hela landet. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år. Satsning på ungas psykiska hälsa. Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga. Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter, för en härlig sommar. Höjd riksnorm i försörjningsstödet för barn. Satsning på socialtjänstens arbete med barn. Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa, primärvården tillförs resurser för det arbetet. Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+ Sänkt avgift i kulturskolan. Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids. Fler anställda på fritids. Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena, kopplat till hyresnivå och energieffektivisering. Satsning på kollektivtrafik i landsbygd. Varför är det en nackdel för mig att satsa på ungas psykiska hälsa och pedagogiska utemiljöer vid skolor och fritids? Jag kanske till och med får mer pengar i plånboken för att mina barn får gratis tandvård, äldre släktingar får gratis vård och att barn mår bra av pedagogiska utemiljöer och därför inte snor mitt cykellyse. Rubriken kunde i ställer vara Äntligen satsas på ungas psykiska hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar