onsdag 6 januari 2016

Relationer som leder till utveckling

Tre vise män kommer idag, stjärntydare som letar efter den nye kungen. Den nye kungen är ett litet barn. Hur kan kung Herodes vara så rädd för honom? Hur kan vi vara så rädda för varandra? Rädsla får oss att sluta tänka eller tänka fel. Det kommer ord som inte skulle ha sagt, slag. Den andra människan tappar sitt värde när vi tappar vår trygghet. Stjärntydarna är modiga som ger sig ut på vandring och följer stjärnan. Vad ger dem modet att gå och möta det främmande? Vad ger oss modet att möta det främmande? Det är ett nytt år. Låt 2016 bli ett år med många modiga möten som leder till goda relationer, nyfikenhet och utveckling av vårt land. Och med det lilla barnet som ledstjärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar