onsdag 12 augusti 2015

Religioner som en resurs för fred och samexistens

Idag har vi haft interreligiös bön på stora scenen vid slottet i Örebro. Vi vill visa att religionerna kan vara en resurs för fred och samexistens. Förutom att vi bad och läste texter ur bibeln, koranen och en buddhistisk bön så läste vi uppropet Vägra hata! En mängd kyrkor och religiösa samfund i Sverige har skrivit under ett upprop mot våld och hat på grund av religiös övertygelse. Extrema giriga och maktfyllda människor finns i de flesta sammanhang. Att använda religionen som ett verktyg för att få folk med sig är ingen ny företeelse. Även Gustav Wasa gjorde så. Vi behöver visa att religionen är något annat än ett maktmedel. Om vi uppmuntrar människor att granska sina ledare och att tänka och tolka själva. Kan vi då hindra att några maktlystna människor vilseleder på grund av sin retorik och starka karisma? Älska din nästa som dig själv finns skrivet på olika sätt i de olika världsreligionerna. Det är det som är det centrala budskapet. Religionerna kan hjälpa oss att leva tillsammans på ett sätt där vi är omhändertagande om varandra och har respekt för den som tänker annorlunda. Hur ska vi som kyrkor och religiösa samfund visa detta så att det blir trovärdigt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar