onsdag 28 augusti 2013

Har du fyllt 16 år har du chansen att rösta! Men varför?

Svenska kyrkan vill ta tillvara ungas röster. Därför får man rösta redan när man fyllt 16 år. Din röst kan påverka hur Svenska kyrkan styrs, vilket parti som blir i majoritet och vilka verksamheter kyrkan ska satsta på. Är det viktigt med verksamheter för barn, ungdomar, äldre, diakoni eller är det  konserter och gudstjänster som är viktigt. Vad tycker du?

"Väljer inte jag har jag redan valt att andra tar mitt val ifrån mig" - Pär Westling

Så här tycker i alla fall jag och några andra.


Inom Svenska kyrkan i Örebro finns fyra nomineringsgrupper att välja mellan och det här är deras viktigaste framtidsfråga.
Frimodig kyrka
" Vi vill att de församlingar som så önskar ska få fortsätta att styra över hela sin verksamhet. Beslut bör tas så nära den gudtjänstfirande församlingen som möjligt. Att ge kyrkfolket förtroende, att ha ett stort inflytande, tror vi är viktigt för att få en kyrka där alla, inte bara anstälda och förtroendevalda, är med och bygger församling tillsammans."

POSK - Politiskt obundna i Svenska kyrkan
"Ett ökat engagemang för medmänniskor genom diakoni."

Socialdemokraterna
"I vårt lokala valmanifest säger vi att en stadsmission och en ungdomsrådgivning ska startas i Örebro."

Örebro pastorats kyrkliga allians
"Vi vill fortsätta att utveckla mångfalden i gudstjänstlivet. Det kan vi bara göra om vi har kvar våra församlingar i pastoratet. Vi vill utveckla diakonin för att möta människors behov. Vi vill vara en kyrka nära dig."

/ Isabelle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar